Épület bontását követő építéshatósági eljárások

Mi a teendő épület bontásakor?

Épület bontását megelőzően a közműszolgáltatóknál meg kell szüntetni a szolgáltatási szerződést és a közmű bekötéseket gerincig (vagy utcai hálózatig) vissza kell bontatani. Lakóház esetén rögzítsük az épület közmű ellátottságát, összes helyiségének hasznos alapterületét, helyiségeinek számát, szobáinak területét. Az épület bontását megelőzően pár speciális esetet kivéve (ikres, zártsorú beépítés, műemléki épület) nem kell előzetesen bontási engedélyt kérni az építésügyi hatóságtól. Az épület bontását követően hatósági bizonyítványt kérünk a területileg illetékes építésügyi hatóságtól. A hatósági bizonyítvány megszerzése után és bizonyos esetekben a záradékolt épülettörlési vázrajzzal együtt be kell nyújtani a járási földhivatalba, hogy az épület törlése az ingatlan nyilvántartáson átvezetésre kerüljön.

Ha a kérelem összeállításában tanácstalan, vagy nincs ideje értelmezni a jogszabályokat, kérelmeket és űrlapokat kitölteni, forduljon hozzám bizalommal.