Szolgáltatásaink

Épület bontását követő építéshatósági eljárások

Épület bontásának átvezetése földhivatali nyilvántartáson

Épület földhivatali nyilvántartásban való feltüntetése

Használatbavételi engedély kérelem benyújtása építésügyi hatósághoz

Használatbavételi tudomásulvételi engedély kérelem benyújtása ép. hatósághoz

Lakóház egyszerű bejelentésével megépült épület építéshatósági átvétele (hatósági bizonyítvány)

Építési engedély hatályának meghosszabbítása

Építési engedély építtetőjében történő változás esetén jogutódlási eljárás

Fennmaradási engedélyezési eljárás